Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

W ramach prowadzenia wykonujemy następujące czynności:

 • sprawdzenie dokumentów oraz ich dekretację
 • prowadzenie ewidencji przychodów i ewidencji VAT
 • sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT oraz ich wysyłka
 • rozliczenie roczne (PIT-28, PIT-16)
 • inne - do ustaleniaPodatkowa księga przychodów i rozchodów

W ramach prowadzenia wykonujemy następujące czynności:
 

 • sprawdzenie dokumentów oraz ich dekretację
 • księga operacji gospodarczych
 • prowadzenie ewidencji VAT
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT oraz ich wysyłka
 • rozliczenie roczne (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-39)
 • sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych
 • inne - do ustalenia


Księga handlowa

W ramach prowadzenia wykonujemy następujące czynności:

 • sprawdzenie dokumentów oraz ich dekretację
 • ewidencja operacji gospodarczych
 • prowadzenie księgi głównej, pomocniczej, ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz
  ewidencji VAT
 • sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT oraz ich wysyłka
 • sprawozdania statystyczne GUS
 • sporządzanie bilansu z rachunkiem zysków i strat, rachunkiem przepływów pieniężnych oraz
  przygotowywanie informacji dodatkowej
 • sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego zeznania rocznego CIT-8
 • bieżąca kontrola zobowiązań i należności, wystawianie potwierdzeń sald
 • na dzień rozpoczęcia działalności otwieranie ksiąg handlowych wraz z utworzeniem
  Zakładowego Planu Kont
 • inne - do ustalenia


Kadry i płace

W ramach usług kadrowo-płacowych wykonujemy następujące czynności:

 • sporządzanie list płac, rachunków do umowy zlecenia oraz o dzieło, pasków do wypłaty oraz
  raportów RMUA
 • wyliczanie wynagrodzeń za pracę w godzinach nocnych oraz nadliczbowych
 • wyliczanie urlopów, odpraw i ekwiwalentów
 • naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy pracowników
 • sporządzanie deklaracji oraz przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS
 • przygotowywanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz
  pracowników
 • sporządzanie informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach i pobranych zaliczkach
  na podatek dochodowy PIT-11, PIT-8B
 • sprawozdania dotyczące danych kadrowych do GUS
 • inne - do ustalenia