KRAJOWA IZBA DORADCÓW PODATKOWYCH

Mariusz Jerzy Biały

Wpis na listę doradców podatkowych numer 01283

Jerzy Biały

Wpis na listę doradców podatkowych numer 00407

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa obsługiwanym Klientom działalność doradcy podatkowego objęta jest ubezpieczeniem w zakresie odpowiedzialności cywilnej.